Βοβούσα Ιωαννίνων
.
Γεφύρι Πορτίτσας
.
Λίμνη Ζηρού
.